Jak na správné zateplení fasád svého domu?

O zateplování domů se dnes hovoří výhradně v souvislosti s úsporou. Ta může nastat nejenom v tom ohledu, že ušetříme na nákladech za energie na vytápění. Stejně tak můžeme ušetřit na samotné realizaci, a to například díky aktuálně nabízeným dotacím. Tou poslední variantou úspor je poté cena jak samotných prací, tak i materiálu. Mnoho kroků lze totiž i zvládnou svépomocí, a to bez nutných odborných znalostí.

Jaké je vlastně zateplení domu cena za 1m?

V souvislosti s cenami je dobré vědět, jak se aktuálně na našem trhu pohybují. Vše je však velmi individuální, a záleží na použitém materiálu, zkušenostech, garancích, nebo dalších vstupních nákladech. Obecně se dá říci, že zkušená firma může účtovat se vším všudy minimálně 1 000 Kč za jeden metr čtverečný. Oproti ní stojí různí soukromníci, kteří mohou být i o několik set korun levnější. Pokud do ceny zapojíme i již zmíněné námi provedené kroky, lze se z původních částek dostat i na polovinu prvně udávané ceny.

Nejvyužívanější je zateplení fasád, či výměna oken

Nejvíce lidé zateplují fasády na svých objektech. Je to dáno tím, že právě ony jsou spolu s okny tím nejrizikovějším místem, kudy může unikat teplý vzduch. Tím nejvyužívanějším materiálem je poté polystyren, nebo vata. Obojí se umisťuje přímo na fasádu daného domu. Zde by měl rozhodovat nejenom ceník, ale i izolační a další vlastnosti daného materiálu, aby splnil svůj požadovaný účel.

I zateplení střechy má vliv na únik tepla

Pokud je fasáda domu zateplena, stále zůstává jedno rizikové místo, a tím je střecha. V současné době nejsou problémem jak rovné, tak i šikmé střechy. Při výběru izolace by poté měly hrát roli vlastnosti jako celková vzduchotěsnost, nebo i akustická izolace. Od toho se samozřejmě odvíjejí i samotné ceny, ale i typy materiálu, které lze využít.

Čtěte dále: